Pondelok

14.03.2016 13:50

SJL/Hláska a písmeno Z,z-precvičovanie

      Šlabikár- str.22/celá

      Viem písať 2- str.19-3 riadky-prepis /zobe, váza, vezie/

      Žltý zošit- samostatná práca- prepis 8 slov zo Šlabikára /zošit je u mňa na kontrolu/

MAT/ Odčítanie v obore do 20 so znázornením, slovné úlohy

         PZ- str. 30/celá

         Malý zošit- DÚ- 3 príklady na odčítanie so znázornením /podľa vzoru ako v škole/