Pondelok

07.03.2016 14:50

SJL/ Hláska a písmeno T,t-upevňovanie

      Šlabikár- str.18,19

      Viem písať 2- str.4/celá, DÚ- str.9/4 riadky

MAT/ Sčítanie a odčítanie do 20

          PZ-str.26/celá