Pondelok- 5.12.2011

05.12.2011 16:48

SJL/  Hláska a písmeno s, S

        Šlabikár- str. 51/ okrem cv. 3

        Písanka- str. 11/ celá, str. 12- slabiky s malým s / sa, se, si, so, os/ DÚ- 2 riadky

M/    Číslica 8

        PZ- str. 52, 53, /DÚ- 2 riadky číslce 8 do malého zošita/