Pondelok- 4.6.2012

04.06.2012 13:20

SJL/   Čítanka- str. 3/2,3, FUTBAL V ABECEDE- čítať za DÚ, str. 69/ vyfarbi, čo by si chcel/a robiť cez prázdniny

          Písanka- str. 6/ 1,2,3

M/     Opakujeme sčítanie, odčítanie do 20, slovné úlohy, číselná os

         - do malého zošita 8 príkladov na odčítanie do 20 /odčítanie 1-ciferného aj 2- ciferného čísla bez prechodu cez základ 10/

            PZ- str. 63