Pondelok- 4.5.2015

04.05.2015 15:49

Č/ Ozvena, Zvuky v prísloviach a porekadlách

    Čítanka-str.86,87

PDA/ Prečo niektoré živočíchy žijú v skupinách? Prečo vlci žijú vo svorke?

      U-str.57,58- dokončiť poznámky, vedieť o tom porozprávať