Pondelok- 30.1.2012

30.01.2012 13:41

SJL   Hláska a písmeno k, K- vyvodenie

        Šlabikár- str. 70/ celá

        Písanka- str. 12/ malé písané k a spoje, DÚ- 2 riadky

M/    Sčítanie a odčítanie do 10

        PZ- str. 73/ celá