Pondelok- 28.5.2012

28.05.2012 18:43

SJL/  Hlásky a písmená ŕ, ĺ- upevňovanie, precvičovanie

        Šlabikár- str. 57/ celá, BÚRKA- čítať celý text

M/    Čísla 0- 20, odčítanie

        PZ- str. 60/ celá