Pondelok- 20.2.2012

20.02.2012 13:36

SJL/  Hláska a písmeno š, Š- vyvodenie

        Zábavný šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema20/index.html / aj testíky/

        Šlabikár 2. časť- str. 2/ celá

        Písanka- str. 18/ celá, DÚ- cv. 5

M/    Čísla 0 až 20- numerácia, porovnávanie

       PZ- str. 5/ celá, z tohto PL len cv. 1 lackovaj.unas.cz/matem/2roc/porovnavaniedo20.htm