Pondelok- 17.6.2013

17.06.2013 18:48

SJL/ Čo sme sa naučili

       U- str.114/ústne

Č/ Záružlie

     U- str.105

M/ Pripočítanie a odčítanie dvojciferných čísel s prechodom

  PZ- str.64,65