Pondelok- 16.1.2012

16.01.2012 14:28

SJL/  Hláska a písmeno y, Y- nácvik písania Y

        Šlabikár- str. 63/ SYN- čítať 3 vety

        Písanka- str. 6/ 2 riadky /Y/

M/   Číslica 9

       PZ- str. 66/ celá