Pondelok- 12.12.2011

12.12.2011 16:16

SJL/  Hláska a písmeno u, U

        Šlabikár- str. 53/ Malá Jula

        Písanka- str. 15/cv. 5,6, str. 16/ slabiky s u / 3 riadky/

M/    Číslica 9

        PZ- str. 57/ celá