Pondelok- 10.9.2012

10.09.2012 17:10

Č/ Čítanka- str. 4 : SEPTEMBER- prednes básne

M/ Opakovanie učiva 1. ročníka

     PZ- str. 2/ celá

SJ/ Slovenčina okolo nás

    Učebnica- str. 3, do malého zošita/512/ odpísať 2 vety z učebnice: Naša vlasť je Slovensko. Dorozumievame sa po slovensky.