Piatok

15.06.2018 10:12

VLA/ Hrady a zámky

       U-str.66-67

       Povesti o hradoch -"Stolček"-str.68-69

SJ/ Opakovanie učiva

       Vyhodnotenie kontrolného diktátu

       Vyhodnotenie záverečnej kontrolnej práce

       U-str.119/7-prepis

M/ Opakovanie učiva

    Doplnkový PZ- príklady podľa vlastného výberu

----------------------------------------------------------

V PONDELOK a UTOROK si doneste aj PRÍRODOVEDU!