Piatok

11.05.2018 09:07

VLA/ Slovensko v súčastnosti

     U-str.52-53

     Vyhodnotenie testu "Spoznávame dejiny"

SJ/ Zámená

     U-str.94-cv.1-ústne, cv.2-písomne

     Vedieť vysvetliť, čo sú to ZÁMENÁ

M/ Malá finančná gramotnosť-aktivity

    KOZMIX na návšteve-str.18-DÚ-/do utorka/