Piatok

05.10.2018 11:20

SJ/ Tvorenie slov predponami-upevňovanie

       U-str.11-Opakujeme si - A,B

        U-str.12a -Zo školských lavíc- /rozprávanie príbehov podľa kreslených vtipov/

VLA/ Náš samosprávny kraj

          Projekt-skupinová práca /2 vyuč. hodiny/

Č/ Zariaďovanie bytu

      Čítanka-str.14-15