Piatok

28.09.2018 10:53

SJ/ Tvorenie slov predponami

      U-str.9/Viac hláv-viac rozumu-a,b /tvorenie slov/, DÚ-str.9/5a-písomne

      Opravná písomná práca /len niektorí žiaci/, v pondelok bude KONTROLNÝ DIKTÁT!

VLA/  Súčasné územné členenie Slovenska

        U-str.16-krajské mesto Prešov, ďalšie významné mestá

M/ Poradie počtových operácií

      PZ-str.14/5,8-docvičiť, kto mal v samostatnej práci viac chýb!

Č/Balón

    Čítanka-str.13, úlohy 1-4-ústne