Piatok

18.03.2016 17:42

MAT/ Sčítanie do 20, slovné úlohy /4+5,14+5/

        PZ-str.33/celá

       Malý zošit-8 príkladov na sčítanie typu /4+5,14+5/

SJL/ Hláska a písmeno N,n-upeňovanie

       Šlabikár- str.24/3- DÚ-čítať text, str.25/4, DÚ-24/5-dokončiť

       Pracovný list /N,n/- píšeme vety, hľadáme ovocie /kto nestihol odovzdať, dokončiť a odovzdať v pondelok/

       Viem písať 2- str.10 /prepis slov-slon Ján, Lena/

PVO/ Dni v týždni

        PZ- str.24,25