Piatok- 9.12.2011

09.12.2011 15:34

SJL/  Hláska a písmeno u, U

        Zábavný Šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema22/index.html

        Šlabikár- str. 52/ ŠAŠOVINKY

        Písanka- str. 14/ veľké písané U, DÚ- str. 15/ cv. 4

M/    Číslica 8, sčítanie, odčítanie, porovnávanie

        PZ- str. 56/ celá

        - do malého zošita napísať číselný rad 0 až 8 a 8 až 0