Piatok- 7.6.2013

07.06.2013 18:02

M/ Pripočítanie a odčítanie jednocif. čísla

      U- str.43/31, PZ- str.59/celá, DÚ- str.60/celá

SJ/ Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás

       U- str.112/12-ústne, cv.13/písomne, DÚ- str.112/14b/dobrovoľná

PDA/ Zelenina-opakovanie

          Nakresli do zošita a pomenuj 10 druhov zeleniny.

IFV/ Bublinkové a nitkové kreslenie

Č/ Papier znesie všetko

     Čítanka- str.102, úlohy 1-4

................................................................................................................................................................

Krtko oddychuje až do utorka u Aničky Mattovej. :)

Nezabudnite, že v pondelok ideme do Sobraniec na dopravné ihrisko! Už dnes sa na to teším! L.H. :)