Piatok- 31.5.2013

31.05.2013 17:41

M/ Pripočítanie a odčítanie jednocif. čísla s prechodom

      PZ- str.54/celá, DÚ- str.55/1,2,4

PDA/ Zelenina v našej záhrade

          Prezentácie žiakov- zaujímavosti o vybranom druhu zeleniny.

Č/Mimočítankové čítanie

     Chorý jeleň- str.46-47/1-8

SJ/ Mesačné /májové/hodnotenie a sebahodnotenie -ŽK

..................................................................................................................

KRTKO prežije prvý júnový víkend u Kajky Andrašovej. Tešíme sa na pondelok! :)