Piatok- 25.4.2014

26.04.2014 08:51

M/ Geometria

     PZ- str.76/2,3,4, str.77/celá

SJ/ Všeobecné a vlastné podstatné mená

      U- str.75/1,2,3, str.76/4,5, DÚ-cv.7

      Písanka- str.7/celá