Piatok- 22.5.2015

22.05.2015 18:50

SJ/ Zámená, číslovky, slovesá

     Zámená, číslovky-písomné opakovanie učiva

     U-str.105/6b

M/ Sčítanie a odčítanie do 10 000

    Písomné sčítanie a odčítanie, kontrola /skúška správnosti/

    PZ-str.53/1

Č/ Malý princ. Komiks.

    Čítanka- str.97-99