Piatok- 2.5.2014

02.05.2014 16:21

VLA/ Ako vznikla slovenská hymna

        U- str.48-49

M/ Štvorciferné čísla a počítanie po 1

    PZ- str. 31/celá

SJ/ Vlastné mená osôb

    U- str.78/5