Piatok- 2.12.2011

02.12.2011 17:29

SJL/  Hláska a písmeno s, S

        Šlabikár- str. 51/ Samo a cukríky- čítať vety

        Písanka- str. 10/ veľké písané S,  DÚ- str. 11/ cv. 5

M/    Číslica 8

       PZ- str. 51/ celá, str. 52/ 1, 2, DÚ- str. 52/ 3