Piatok- 17.2.2012

18.02.2012 07:33

SJL/  Hláska a písmeno r, R- upevňovanie

        Písanka- na poslednú stranu prepis slov z tabule / Renátka, Marika, Marína, Peter, Viktor, Patrik, Katarína, Klára/

        Šlabikár- str. 79/ Zima- čítať, odpis prvých dvoch viet do malého zošita, DÚ- odpis ďalších 2 viet

M/   Čísla 0-20, porovnávanie

       PZ- str. 4/ celá