Piatok- 15.5.2015

15.05.2015 18:12

SJ/ Číslovky

      U-str.99/1, str.100/2,3-dokončiť za DÚ

     -vedieť, čo sú číslovky a ako sa na ne pýtame

M/ Písomné sčítanie a odčítanie

    PZ-str.51/4,5,6, DÚ-str.52/cv.8

    Precvičovať písomné odčítanie!    

Č/Ako sa maľuje na stenu

   Čítanka- str.93-95