Pondelok- 13.2.2012

13.02.2012 16:03

SJL/  Hláska apísmeno r, R- vyvodenie

        Šlabikár- str. 76/ cv. 1

        Písanka- str. 16/ malé písané r a spoje /okrem or, vr/

        Zopakovanie písaných tvarov všetkých doteraz prebratých písmen- tabuľa, malý zošit.

M/    Čísla 0-20

        Krátka samostatná práca na sčítanie a odčítanie do 10 / 15 príkladov/

        PZ 2- str. 1/ celá