Piatok- 24.2.2012

24.02.2012 16:42

SJL  Hláska a písmeno b, B- precvičovanie

       Zábavný šlabikár: www.zsphorova.sk/modernaskola/prvy_stupen/slabikar/tema02/index.html

       Šlabikár- str.6/ cv. 3, str. 7/ OSLAVA- čítať prvú časť textu

       Písanka- str. 20/ veľké písané B a spoje, DÚ str. 21/3 - /4 riadky/

M/   Čísla 0-20- usporiadanie, porovnávanie

       PZ- str. 8/ celá