Naklonený pondelok

13.03.2015 17:45

"Naklonený pondelok" sme začali diskusiou o technike a zopakovali sme si učivo o jednoduchých strojoch z minulej hodiny. Potom sme v kmeňoch vytvorili naklonené roviny a porovnávalii silu, ktorú potrebujeme na zdvihnutie a následne vytiahnutie peračníkov po naklonenej rovine. Svoje zistenia zme si zaznačovali a zakresľovali do zošitov.

Čítanie textu o stavbe pyramíd zaujalo natoľko, že sa k tejto téme určite ešte do konca roka vrátime. Metóda INSERTu všetkých prinútila o texte premýšľať a známe značky nám pomohli roztriediť informácie na známe, nové, prepájať ich a formulovať otázky vlastnými slovami.

Po prestávke sme si vďaka našim šikovným angličtinárkam rozšírili slovnú zásobu o stroje a prístroje, ktoré používame nielen v domácnosti a tešili sa na APLIKAČNÉ ÚLOHY. Boli 4. Najväčší záujem bol o  "konštrukčno-výskumnú" a výtvarnú, ale aj hľadanie technických zaujímavostí v encyklopédiách a vymýšľanie rozprávky "O najužitočnejšom stroji na svete" si našlo svojich priaznivcov. 45-minútový čas na prípravu niektorým nestačil, preto sme 2 prezentácie  preložili až na utorok, ale nakoniec sme to všetci úspešne zvládli!

Viac o našom snažení /vrátane prezentácií/ uvidíte v našej fotogalérii:

plus.google.com/photos/111784966528472445524/albums/6125772835036142881?authkey=CN-32_i90pbByAE