Streda- 30.5.2012

30.05.2012 15:47

SJL/  Hláska a písmeno x, X- upevňovanie

         Šlabikár- str. 59/ celá, DARČEK- čítať celý text, str. 60/ cv.1, DÚ- cv. 2, 3

         Písanka- str. 3/ celá- veľké písané X a spoje

M/     Čísla 0-20, sčítanie, odčítanie, slovné úlohy

         PZ- str. 61/celá

         - precvičiť príklady na sčítanie a odčítanie typu: 13+4, 5+12, 16-2, 16-12...

         2 dobrovoľné úlohy na precvičenie som pridala na nástenku www. bezkriedy.sk / heslo majú deti v žiackej knižke/.