Utorok- 21.2.2012

21.02.2012 16:54

SJL/  Hláska a písmeno š, Š- precvičovane

        Šlabikár- str. 3/ ŠKOLA- čítať polovicu textu, cv. 3 / aspoň 7 slov/

         Písanka- str. 19/ cv. 5, 6, DÚ - cv. 7, 8

IFV/  Pracujeme s myškou

      www.pastelka.sk/hotpotatoes/matematika/cvicenie2.htm

lackovaj.unas.cz/informatika/pc.HTM

PDA/ Spoznávame hodiny

        Samostatná práca- nariadiť hodiny na obrázku /určovanie celej hodiny a pohodiny/.