Tr. učiteľka: Mgr. Lýdia Hospodárová

Vychovávateľka: Iveta Maximová 

Dôležitý oznam

Prosím rodičov, aby v tomto období /zatiaľ preventívne/ prezerali deťom vlasy. V prípade problému nechajte dieťa doma,až do úplného odstránenia problému. Za pochopenie ďakujem. P.uč.L

OZNAM

V stredu na Výtvarnú výchovu doneste tekvice /kto môže/-budeme ich maľovať /nie vyrezávať/. Ďakujem. P.uč. Lydka. :)
               
Naše maľované tekvice si môžete pozrieť tu:
 

Deň zdravotníckej školy

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

SÚŤAŽ MLADÝCH HASIČOV

Fotogaléria z prvej  súťaže mladých hasičov "Hasičského krúžku" pod vedením p. Polláka, ktorá sa konala 5.10.2018 na Vinianskom jazere. Školu reprezentovali: Kamilka P., Milotka Č., Tamarka G., Zuzka N., Natálka š., Boris B., Nicolas S., Tibor S., Jakub H., Vladko O. Za výkony im ďakujeme a blahoželáme!         

photos.app.goo.gl/ozAs8HsWhSqUywoe9

Popoludnie v knižnici

Veľká fotogaléria zo setembrového POPOLUDNIA V KNIŽNICI sa nachádza tu:

photos.app.goo.gl/c3kQQEodwHyPhC5v6

September v ŠKD

Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývam na triedne  RZ, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2018 /utorok/ o 16:45 h v 4.B. Rada rodičov sa stretne v zborovni o 16:00 h /p.Bartko/ Teším sa na Vašu účasť. L.H. 

OZNAMY

Prvý školský týždeň končíme 4. vyuč. hodinou. V piatok/7.9./ budú DIDAKTICKÉ HRY-do školy bez učebníc.
Od pondelka /10.9./si nosíme zošity:
MAT-524, 
SJL,Č, VLA-523
PDA-veľký bez riadkov 
Geometria-malý bez riadkov
HUV-notový /môže byť aj z 3.roč./
TSV-úbor
Triedny fond nevyberám-dohodli sme sa na poslednom RZ o presunutí preplatku z výletu.
Objednala som súbor PZ Matematika 1, Matematika 2, Geometria /Bero,Berová/, ktoré nadväzujú na PZ 3.ročníka. Celkovú sumu 8 € /za 3  PZ/ prosím uradiť do konca týždňa.
Prosím vyplniť údaje v Kozmixovej žiackej knižke a prihlášku na obedy /kto sa prihlásil doniesť obratom. Ďakujem. L.
  4.B 1. 2. 3. 4. 5.   6.

PO 

SJLč  ANJ  MAT VLA TSV HUV
UT SJL  PDA  MAT INF SJLč ETV/NBV-GK
ST

MAT

ANJ SJL VYV PVC  
ŠT SJL ANJ MAT PDA NBV-RK  
PI SJL  VLA TSV MAT

SJLč

 

 

        Milí Mimoni!   

 Už je to tu! Vidíme sa sa 3. septembra o 8:00 h na školskom dvore, o 8:20 h  sa začne slávnostné otvorenie školského roka. Potom sa presunieme do našej "staronovej" triedy 4.B.Budem sa pýtať na záujem o ŠKD, obedy, NBV/ETV, tak sa o tom porozprávajte s rodičmi. Vopred ďakujem a teším sa na naše stretnutie. P.uč. Lydka 

                

              

Náš posledný tretiacky deň... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Školský výlet: Slovenské opálové bane- baňa Jozef, Lanové centrum Prešov :)

"DEŇ RODINY" na Anime...scénka "Špinko a Špinka v lese", "Hľadanie pirátskeho pokladu" a veľa zábavy v spoločnosti najbližších :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA"-záverečná prezentácia mesta, ukončenie projektu :)

V speváckej súťaži "Ej, zalužicki poľo..." získala Timejka Halasová krásne 1.miesto! Tešíme sa a ďakujeme za reprezentáciu triedy a školy! :)

MDD opäť nesklamal :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA": aktivity, stavba budov, tvorba mestských častí a centra mesta "MIMOŇOVCE"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže "Matematický KLOKAN"-pochvala všetkým, ale najväčšia úspešnému riešiteľovi Borisovi M.Bartkovi. :)

Viacboj všestrannosti "O pohár primátora Michaloviec- Jakub H.-bronz v behu na 300 m, družstvo dievčat 3.miesto a aj družstvo chlapcov 3.miesto, celkovo 1.-3.ročník 3.miesto! Ďakujeme za reprezentáciu aj Kamilke P. a Nicolasovi S. ! :)

1 | 2 >>

Naša Timejka Halasová zvíťazila v okresnom kole Slávika Slovenska a postupuje na krajské kolo. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p.uč.K.Borzovej za prípravu. :)

"MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA"- vzdelávacie aktivity, nákup budov za zarobené peniaze,príprava plánu mesta "MIMOŇOVCE"-stavba mestských častí... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dopravná výchova-naše jazdy :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Vo štvrtok a piatok/26.4.a 27.4./si doneste okrem učebníc aj prilby! Čakajú nás jazdy na "motokárach" /vo štvrtok 13:00-14:00, v piatok 9:00-10:00/ Poplatok 1€ na žiaka uhradím z preplatku z exkurzie /KE//. Na videu si pripomeňte naše "prvácke"jazdy. L.H.:)
 

Deň Zeme v ŠKD

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA" -zoznámenie sa s projektom, vytvorenie tímov, rozdelenie práce v tímoch /bankár, novinár,architekti/, voľba a tvorba triednej meny "EUROMIMOŇ"... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na návšteve v CYKLOŠPORTE nielen o ozubených kolesách, prevodoch a bicykloch. Ďakujeme za ochotu a trpezlivosť :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

PROJEKT: MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA S KOZMIXOM

ktorý učí nielen finančnej gramotnosti...

              

ŠTARTUJEME.... :)

Knižný dom v 7.B - ĎAKUJEME :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ V MARCI...

22.3. /štvrtok/- SVETOVÝ DEŇ VODY
27.3./utorok/- ZBOJNÍK RUMCAJS- divadelná rozprávka banskobystrického divadla v MsKS o 9:00 h
28.3./streda/- KNIŽNÝ DOM- tvorivé úlohy, ktoré si pre nás pripravili žiaci 2.stupňa vrámci MESIACA KNIHY
29.3.-3.4.2018- VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY, nástup do školy bude 4.4.2018

VEU/ITV: "Svetový deň vody"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ÚSPEŠNE NÁS REPREZENTOVALI...

Erik Hudymač-v okresnej súťaži Hviezdoslavovho Kubína sa umiestnil v striebornom  pásme
Timejka Halasová-zvíťazila v školskom kole Slávika Slovenska a postupuje na okresné kolo
Skvelé, ďakujeme! :)

Erikovi a Timejke srdečne blahoželáme!

V Košiciach za poznaním i zábavou :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

OZNAM O AKCII "DEŇ POZNANIA A ZÁBAVY"

KEDY? 16.3.2018- piatok /7:30-14:00h/
KDE? Košice /Východoslovenské múzeum,  Barkóczyho palác/
PROGRAM:
     9:00h-Interaktívna výstava "Múdro sporiť, rozumne míňať"
10:00h-Výstava "Košický zlatý poklad"
11:30h-BRICKLANDIA-bricklandia.sk/
Suma:10€ /doprava autobusom, vstupné/
Prosím uhradiť do 9.3.2018. Ďakujem. LH
Žiaci dostanú ráno "suchý obed"-balíček: obloženú žemľu a nesýtenú vodu 0,5 l.
Po návrate ŠKD funguje v riadnom režime.
Nezabudnite si pribaliť kartičku poistenca /alebo jej kópiu/ a dáždnik /pršiplášť/.

VLA: "Časová priamka môjho života" - prezentácie

1 | 2 | 3 | 4 >>

SLÁVIK SLOVENSKA-TRIEDNE KOLO

Triedne kolo súťaže v speve ľudových piesní - výsledky súťaže:
 
1.miesto: Timejka Halasová, Kamilka Pavliková
2.miesto: Jurko Kohút, Natálka Šimková
3.miesto: Milotka Čintalová, Zuzka Nováková, Martin Andrašov, Nicolas Serenčko
Ďakujem všetkým za pekné výkony a víťazom blahoželám! :)

SLÁVIK SLOVENSKA - víťazi triedneho kola :)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN-ŠKOLSKÉ KOLO

 
Výsledky súťaže v prednese poézie:
1.miesto: Erik HUDYMAČ
 
Výsledky súťaže v prednese prózy:
2.miesto: Kamilka PAVLIKOVÁ
Blahoželáme a ďakujeme za pekný prednes aj Natálke !
 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN-TRIEDNE KOLO

Výsledky súťaže v prednese poézie:

1.miesto: Erik HUDYMAČ
2.miesto: Timejka HALASOVÁ
3.miesto: Zuzka NOVÁKOVÁ
Výsledky súťaže v prednese prózy:
1.miesto:Kamilka PAVLIKOVÁ, Natálka NISTOROVÁ
2.miesto: Martin ANDRAŠOV
3.miesto: neudelené
Blahoželáme!
Všetkým súťažiacim ďakujem za prípravu a pekné výkony!

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN- víťazi triedneho kola súťaže :)

1 | 2 >>

Z nášho skvelého karnevalu s ujom Ľubom... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VEU/ITV:"Slovensko plné krás"

Veľkú fotogalériu z 2 blokov VEU/ITV "Slovensko plné krás" si môžete pozrieť tu: 

photos.app.goo.gl/Wc7Sa7SKhvIucHLB3

Ďakujeme našim vyučujúcim ANJ -p.uč Čižmárovej a p.uč Haníkovej, že sa ochotne s nami plavili "na jednej slovenskej vlne" a p. vych. Katke za pomoc nielen pri príprave  Aplikačných úloh. :) A všetkým Mimoňom veľká vďaka za aktivitu a KOZMIXOVE nálepky za usilovnosť a tímovosť. :)

P.S. Dole je video z prezentácie 3.aplikačnej úlohy-"A na hure" v podaní Kamilky, Timejky, Lianky a Natálky. Fantázia! :)

Polročné vyhodnotenie vedomostí, správania sa a súťaží iBobor, Všetkovedko, Pytagoriáda :) Blahoželáme! :)

Za úspešné splnenie úloh v Hviezdnej súťaži sa týmto stávame členmi Kozmixovej partie :)

ĎAKUJEME VÁM ZA NÁVŠTEVU NAŠEJ VIANOČNEJ VÝSTAVY A TRŽNICE

Určite sa nájdete v našej veľkej fotogalérii:

photos.app.goo.gl/L57JNP6qGjMPftLC2

Vianočné pečenie a tvorenie s Katkou a Saškou... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"VIANOČNÝ BEDMINTONOVÝ TURNAJ"-1.miesto: Jakub/Filip, 2.miesto: Natálka Š./Kamilka, 3.miesto: Boris B./Erik-SRDEČNE BLAHOŽELÁME! :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKD: Sladké Vianoce v Ilase...

Mikuláš u nás... :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

POZOR! SÚŤAŽ-KOZMIX KONČÍ!

Podľa pravidiel pre zapojenie do súťaže je nevyhnutná aj registrácia jedného z rodičov /toho, ktorý je na karte podpísaný/ na portáli KOZMIX: 

moj.kozmix.sk/pomoc/navod/prihlasanie-a-registracia/tvorba-uctu-pre-ucitela-rodica

moj.kozmix.sk/registrovat

 

Prihlasovacie Meno rodiča je potrebné zapísať do Hracej karty. Do  kariet, ktoré mi už deti odovzdali, prihlasovacie meno dopíšem, ak mi ho odošlete /mailom, SMS alebo po žiakoch. Deti registrovať netreba, už sú zaregistrované!

Všetky vyplnené Hracie karty odosielam do súťaže v UTOROK. Ďakujem. L.H. :)

O čo súťažíme a podrobné pravidlá dole: www.kozmix.sk/ako-sutazit/

VEU/ITV: "Piatkové mapovanie"

Fotogalériu z "PIATKOHO MAPOVANIA" si môžete pozrieť tu: photos.app.goo.gl/UG6A3jmphV1Bbc2E3

JESENNÉ PRÁZDNINY

30. október (pondelok) až 31. október 2017 (utorok).

1. november/ streda/- Sviatok všetkých svätých.

Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

             

Na turnaji "O pohár primátora Michaloviec " vo florbale žiakov 3.-4.ročníkov získali žiaci našej školy 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy- Kamilka, Nicolas, Filip, Damián K., Jurko, Boris B., Jakub, Vladko :)

"Veda na ulici" so študentmi GPH nás zaujala :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VEU/ITV:"Gaštanový piatok"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Veľkú fotogalériu z "GAŠTANOVÉHO PIATKA" si môžete pozrieť tu:

photos.app.goo.gl/Jl01uOjqoFdCGZp72

Tvorivé dielne v knižnici: "Byť dráčikom je úžasné"

1 | 2 | 3 >>

Canisterapia s Jarkou a jej Tessou :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKD:"Európske pexeso" v knižnici

1 | 2 >>

Prvý tretiacky deň :)

Milí Mimoni-a je to tu!

Nezadržateľne sa blíži chvíľa, keď sa opäť "naživo" stretneme. :) Dúfam, že sa aspoň trochu tešíte! Tak teda -v pondelok /4.9.2017/ o 8:15 h sa uvidíme na veľkom školskom dvore. Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 začne o 8:30 h. Potom sa presunieme do našej novej 3.B, ktorá sa nachádza v budove č.3-pri jedálni na prízemí. Budem rada, ak mi nahlásite záujem o obedy, ŠKD, NBV/ETV.Dlho sa nezdržíme, pretože obedy a ŠKD budú až od utorka. Ak by náhodou v pondelok pršalo, príďte rovno do našej triedy-nebudeme predsa moknúť na dvore. :)

Veľmi sa na všetkých tešíme. P.uč. Lydka a p.vych. Katka ... a možno príde aj Bob. :)

Moji milí Mimoni!

Prázdniny sa prehupli do druhej polovice a ja dúfam, že si ich poriadne užívate. Tiež verím, že ste si už niečo aj zaznačili, nakreslil, nalepili.....do svojich zápisníčkov, aby sme si mali čo prezerať a čítať, keď sa v septembri stretneme! Už teraz sa na to teším!  

 Prajem všetkým /aj Katke a Bobovi/ krásny august, veľa zážitkov a slniečka ......a ja sa ešte ozvem. S pozdravom Vaša  pani učiteľka Lydka. :)

Náš posledný druhácky deň :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Výlet náučným chodníkom po "Lesoparku pri Čiernej Vode v Stretave" sa nám vydaril :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Deň husacieho brka" - SLOBODA V PÍSANÍ

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

IX. ročník viacboja všestrannosti "O pohár primátora mesta"-N. Šimková-1.miesto v skoku do diaľky, družstvo dievčat 2.roč.-1.miesto, škola celkovo - 3.miesto. BLAHOŽELÁME, Natálka, Kamilka, Jakubko, Borisko B.,Nico! Boli ste super! :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Náš bedmintonový turnaj :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V Prešove v divadle...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Naši Klokankovia

Popoludnie s lesnými pedagógmi :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

MDD-kolotoče, bludisko, cukrová vata ...a iskričky v očiach :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom." J.A. Komenský

ENGLISH DAY...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKD: "Týždeň v Mravenisku..."

1 | 2 | 3 | 4 >>

VEU/ITV: "Veľká noc klope na dvere"/ Happy Easter

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TEV: Zaujímavé hodiny basketbalu v spolupráci s 1.BK Michalovce - ďakujeme trénerke Zuzane Maľukovej :)

1 | 2 | 3 >>

Krst knihy "PRÍBEHY MIMOŇOV" v 6.B :)

Dnes sme v rámci Dňa čitateľskej gramotnosti v 6.B krstili knihu "Príbehy Mimoňov", ktorú pre nás vytvorili žiaci 6.B a pripravili pre nás- spolu s triednou učiteľkou aj prekvapenie-spoločnú party. Krstnou mamou našej knihy sa stala "Princezná Víl". Veľmi pekne im za dnešný zábavný deň ďakujeme. :)

Veľká fotogaléria je tu:

goo.gl/photos/PSVCAMX9VdbVoR8K6

Školské kolo "Slávik Slovenska": 1.miesto: Timejka Halásová-postup na okresné kolo-BLAHOŽELÁME! Ďakujeme Timejke a Kamilke za vzornú reprezentáciu triedy :)

ŠKD: "Veselá záložka"- slávnostný zápis do knižnice spojený s výrobou záložky :)

1 | 2 | 3 >>

Prišli sme, videli a zvíťazili.... Našim majstrom Michaloviec v korčuľovaní srdečne gratulujeme!

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na Majstrovstvách Michaloviec v korčuľovaní nás budú zajtra reprezentovať: Nicolas Serenčko, Boris Milan Bartko, Natálka Šimková. Ostatní pôjdeme fandiť /1.- 3.vyuč.h./.Teplo sa oblečte a obujte! Rapkáče, trúbky, transparenty sú  vítané. :)

Doneste si na 4.vyuč.h. PRVOUKU a 5.vyuč.h. IFV/ANJ. Obedy a ŠKD budú v riadnom režime. L.H.:)

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN-TRIEDNE KOLO

Výsledky súťaže v prednese poézie:

1.miesto: Timejka Halásová
2.miesto: Natálka Nistorová, Kamilka Pavliková
3.miesto: Erik Hudymač
Výsledky súťaže v prednese prózy:
1.miesto:Boris Milan Bartko
2.a 3.miesto-neudelené
Srdečne blahoželáme!
Všetkým súťažiacim ďakujem za prípravu a pekné výkony!

Povedz mi to, a ja to zabudnem, ukáž mi to, a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť, a ja to pochopím...

 /čínske príslovie/

PVO: Pôda-pozorovanie :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

SLÁVIK SLOVENSKA-TRIEDNE KOLO

Triedne kolo súťaže v speve ľudových piesní sa uskutočnilo v 2.B 28.2.2017. Výsledky súťaže:
1.miesto: Timea Halásová, Kamila Pavliková
2.miesto: Natália Šimková, Boris Milan Bartko
3.miesto: Zuzana Nováková, Vladko Ovsaník, Martin Andrašov
Ďakujem všetkým za pekné výkony a víťazom blahoželám! :)

"Slávik Slovenska"- triedne kolo

1 | 2 >>

VALENTÍNSKY VENČEK- POĎAKOVANIE

Ďakujeme našim starostlivým rodičom za spoluprácu pri organizácii nášho "DRUHÁCKEHO VENČEKA". Veľmi si to vážime! P.vych.Katka a p.uč. Lydka. :)

www.michalovskespravy.sk/clanok/2160-michalovce-ziaci-sa-zmenili-na-elegantne-damy-a-sarmantnych-tanecnikov

FOTOGALÉRIA

VEU/ITV: "Spoznávame človeka"

Veľkú fotogalériu z dnešných 2 blokov VEU/ITV: Spoznávame človeka si môžete pozrieť tu:

goo.gl/photos/4pVRTPEvojwHy2G97

Ako sme sa tešili z certifikátov za úspešné splnenie úloh v Hviezdnej súťaži a s KOZMIXOM vytvárali portréty :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Čajíkové popludnie v ŠKD :)

ŠKD: Tešíme sa zo snehu :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukončenie kurzu korčuľovania :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vianočné tvorivé dielne :)

ŠKD: Zimný plagát

1 | 2 | 3 >>

Mikulášsky deň u nás... :)

1 | 2 | 3 | 4 >>

Navštívila nás Dorka z "Pes v núdzi", aby sa nám poďakovala za veci, ktoré sme pre psíkov vyzbierali :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Korčuľujeme... :)

1 | 2 | 3 >>

VYV/Ako sme s Kozmixom animovali... :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VEU/ITV: "Poznávame Slovensko"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Tekvičkové tvorivé dielne :) Za krásne a chutné jablčníky veľmi pekne ĎAKUJEME! :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VEU/ITV: "Ako nezablúdiť v Egypte"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mimočítankové čítanie...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ŠKD: V krajine Vitamínov :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

VEU/ITV: "Expedícia na Južný pól"

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Didaktické hry :)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"S batohom na cestách"-náš BOB sa na 1. víkendovom pobyte u Maťka mal vynikajúco ...... a už sa teší na ďalší :) A my na zaujímavé čítanie :)

Náš prvý druhácky deň... :)

POZOR! POZOR! Dôležitý oznam! :)

Moji milí druháci!

A už je to tu! Začiatok nového školského roka sa nezadržateľne blíži. Stretneme sa v pondelok /5.9./ o 8:20 h na veľkom školskom dvore. Potom sa presunieme do našej "staronovej" MIMOŇSKEJ  2.B, kde nás bude čakať druhácka žiacka knižka a malé prekvapenie. Budem zisťovať, či budete chodiť do ŠKD, na obedy do školskej jedálne,  záujem o povinne voliteľný predmet Etická/ Náboženská výchova, tak sa, prosím, o tom porozprávajte s rodičmi, aby ste mi vedeli povedať. Predpokladám, že to do 9:30 stihneme.:) 

VEEEEĽMI SA NA VÁS VŠETKÝCH TEŠÍM! 

Vaša p. uč. LYDKA :)

Veľkú fotogalériu z nášho DŇA RODINY si môžete pozrieť tu:

plus.google.com/photos/111784966528472445524/albums/6290546363058972209

Veľkú fotogalériu z našich šoférskych zručností až po získanie "SUPERVODIČÁKA" si môžete pozrieť tu:

plus.google.com/photos/111784966528472445524/albums/6277865697412241185?authkey=CP3759a7l4r_zAE

Veľkú fotogalériu z nášho milého adventného stretnutia si môžete pozrieť tu:

plus.google.com/photos/111784966528472445524/albums/6228934574507841345?authkey=CPPntZyNlOPsQw

ĎAKUJEME!

Videowww.youtube.com/watch?v=xYTr12Mwls8

Veľkú fotogalériu z našej prváckej pasovačky si môžete pozrieť na hlavnej stránke školy alebo kliknutím na tento odkaz:

zsphorova.sk/foto2015/album039/index.html

Prvý deň v škole :) - DOPLNENÉ!

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>