Archív článkov

Piatok

21.09.2018 10:41
SJL/ Opakovanie učiva 3.ročníka          U-str.7/cv.12          V utorok bude písomné opakovanie učiva 3.ročníka. VLA/ Opakovanie       U-str.13-práca v dvojiciach       Časová priamka-str.14,15 M/ Poradie počtových...

Štvrtok

20.09.2018 10:27
SJ/ Opakovanie učiva      U-str.7,8 a,b-samostatná práca      DÚ-str.7/cv.11-písomne /do 3 stĺpcov/ M/ Poradie počtových operácií     PZ-str.10/2,3, str.11/4     Matematická rozcvička-násobenie 6,7 /zajtra bude delilka 6,7/ PDA/ Opakovanie  ...

Streda

19.09.2018 11:12
SJ/ Opakovanie učiva 3.ročníka      U-str.6/a,b-písomne M/ Opakovanie učiva /poradie počtových operácií/      Matematická rozcvička-delilka 2,3,4,5     PZ-str.10/1    Zopakuj si násobilku a delilku 6,7!

Utorok

18.09.2018 12:00
SJ/ Opakovanie učiva        U-str. 6- Medveď hnedý, cv.1-ústne,2,4,5-písomne M/ Opakovanie učiva      Matematická rozcvička na násobenie 2,3,4,5 /zajtra bude na delenie/      PZ-str.9/9, 10-dobrovoľná DÚ PDA/ Opakovanie        ...

Pondelok

17.09.2018 12:24
Č/ Prečo je knižka hranatá     Čítanka-str.6-7 M/ Opakovanie učiva 3.ročníka       PZ-str.8/celá, str.9/7,8       DÚ- Zopakuj si násobilku a delilku 2,3,4,5 ! Napíš 10 príkladov do zošita! VLA/ Opakovanie učiva          U-str.12-práca...

PRÁZDNINY

01.07.2018 13:40
Počas prázdnin nemáme žiadne domáce úlohy. Dobre si oddýchnite, športujte, užívajte si slniečka a svojich najbližších... Ešte raz všetkým prajem krásne prázdniny! :) P.uč. Lydka  

Piatok

15.06.2018 10:12
VLA/ Hrady a zámky        U-str.66-67        Povesti o hradoch -"Stolček"-str.68-69 SJ/ Opakovanie učiva        Vyhodnotenie kontrolného diktátu        Vyhodnotenie záverečnej kontrolnej práce      ...

Štvrtok

14.06.2018 10:38
M/ Opakovanie učiva     Vyhodnotenie záverečnej písomnej práce SJ/ Opakovanie učiva        Polročné písomné opakovanie        Kontrolný diktát PDA/ Plazy       U-str.62-64-pojmová mapa      Prírodovedu si doneste v...

Streda

13.06.2018 10:30
M/ Opakovanie učiva 3. ročníka       Kontrolná písomná práca SJ/ Opakovanie učiva       Cvičný diktát Č/ Mimočítanové čítanie      Scénka

Utorok

12.06.2018 09:23
SJ/ Rozprávanie, opakovanie učiva     U-str.116-117/ústne, str.118/1,3,4-ústne, cv.5-písomne, DÚ-cv.6-písomne M/Opakovanie /sčítanie, odčítanie, slovné úlohy, zátvorky/     Doplnkový PZ-str.48/1, str.49/1,3, str.50/1     Príklady so zátvorkami, slovné úlohy so zápisom...
Záznamy: 1 - 10 zo 821
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>