Archív článkov

Utorok

22.05.2018 10:07
SJ/ Číslovky      U-str.102/13,16-ústne, 14,15-písomne      Putujeme za písmom- str.47/celá-dokončiť za DÚ M-g/ Ako vidíme stavby-opakovanie     PZ-str.44/celá, str.45/1 Č/Zelené ríbezle-1.časť    Čítanka-str.103-čítať s porozumením  ...

Pondelok

21.05.2018 08:52
Č/ Jaroslava Blažková      Čítanka-str.102-čítať s porozumením      Dopísať DÚ-kto dnes nemal! Str.101/3 ! M-g/ Ako vidíme stavby       PZ-str.43/celá      Dokončiť DÚ-kto dnes nemal! SJ/ Číslovky      U-str.101/6-ústne,...

Piatok

18.05.2018 09:09
VLA/Opakovanie-spoznávame dejiny         U-str.54-skupinová práca         Ako vznikali mestá /vznik, obrana/         U-str.56 M-g/Ako vidíme stavby        PZ-str.42/celá        Meranie úsečiek v...

Štvrtok

17.05.2018 11:14
PDA/Prečo počujeme tlkot srdca?         U-str.50-51-dokončiť pojmovú mapu "SRDCE"-DÚ         Zmysly-vyhodnotenie písomného opakovania SJ/ Opis ilustrácie       U-str.98/1,2-ústne,cv.3-písomne M-g/Telesá z kociek a ich plány    ...

Streda

16.05.2018 10:43
SJ/ Zámená-upevňovanie      U-str.97/Opakovanie s Opkom Hopkom-a,b,c-ústne      Cvičný diktát-str.97     Putujeme za písmom-str.46/celá M-g/Určovanie bodov v štvorčekovej sieti        PZ-str.38,39/celé        Kozmix na...

Utorok

15.05.2018 10:25
 SJ/ Zámená /privlastňovacie/      U-str.96/8-písomne,10-ústne, str.98/opakovanie s Opkom Hopkom a,b- kto nevedel adresu svojho bydlisa, dokončí za DÚ M/ Násobenie a delenie-slovné úlohy      PZ-str.64/4,5,6,8,9,10,11,str.65/12,13,15,16-ústne, str.66/celá /kto...

Pondelok

14.05.2018 08:46
SJ/ Zámená     U-str.94/Viac hláv-viac rozumu /vety so zámenami písomne/, str.95/3,4,6-ústne, cv.5-písomne Č/ Mimočítankové čítanie     Špinko a Špinka v lese-scénka M/ Krížom-krážom násobilkou a delilkou      PZ-str.63/37,38, str.64//1-písomne, 2,3,-ústne

Piatok

11.05.2018 09:07
VLA/ Slovensko v súčastnosti      U-str.52-53      Vyhodnotenie testu "Spoznávame dejiny" SJ/ Zámená      U-str.94-cv.1-ústne, cv.2-písomne      Vedieť vysvetliť, čo sú to ZÁMENÁ M/ Malá finančná gramotnosť-aktivity     KOZMIX na...

Štvrtok

10.05.2018 09:02
PDA/ Prečo si učením precvičujeme mozog? /nervová sústava/         U-str.48-49-pojmová mapa         Zmysly-písomné opakovanie učiva  M/ Krížom-krážom násobilkou a delilkou      PZ-str.62/35,str.63/36 Malá finančná akadémia-aktivity

Streda

09.05.2018 09:18
SJ/ Opis predmetu      U-str.93/1,2-ústne,cv.3-písomne M/ Krížom-krážom násobilkou a delilkou     PZ-str.62/31,32,33,34 /dokončiť str.61-kto dnes nemal DÚ/      Malá finančná akadémia-aktivity Č/ Mimočítankové čítanie     Špinko a Špinka v...
Záznamy: 1 - 10 zo 948
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>