Archív článkov

Streda

20.09.2017 10:59
SJ/ Hláska, slabika, slovo, veta. List      U-str. 7/1,2,3,4,6-ústne, cv.5-písomne /zošity zostali v škole na kontrolu/ M/ Opakovanie-číselná os     PZ-str.5/6,7 VYV/ Obrázkové písmo

Utorok

19.09.2017 12:01
SJ/ Blahoželanie      U-str.6/1-písomne M/ Opakovanie      PZ 1-str.4/celá, str.5/5a,b-dokončiť za DÚ Č/O tom, ako Mach a Šebestová získali odtrhnuté slúchadlo     Čítanka-str.9, nakresliť ilustráciu a vedieť ústne odpovedať na úlohy 1,2,3,4

Pondelok

18.09.2017 11:05
Č/O tom, ako Mach a Šbestová získali odtrhnuté slúchadlo     Čítanka-str.7,8 SJ/ Blahoželanie, de,te,ne,le,di,ti,ni,li     U-str.6/2-ústne, písomne 6 slov     Putujeme za písmom- str.3/celá-DÚ-dokončiť /kto nestihol/ M/ Opakovanie učiva 2.ročníka    ...

Štvrtok

14.09.2017 10:52
PDA/ Opakovanie učiva 2.ročníka          U-str.8, DÚ-dokončiť obrázky k 4 ročným obdobiam, vedieť ich vymenovať a priradiť mesiace. M/ Opakovanie písoného sčítania v obore do 100       Malý zošit- DÚ-vymysli, napíš a vypočítaj 10 príkladov na písomné sčítanie...

Streda

13.09.2017 11:01
SJ/ Počiatky písma       Putujeme za písmom-str.2/celá M/ Sčítanie a odčítanie v obore do 100-opakovanie, usporiadanie čísel      PZ-máme v škole  

Utorok

12.09.2017 11:13
SJ/ Písanie i,í,y,ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach       U-str.5/cv.3-samosatná práca M/ Sčítanie a odčítanie v obore do 100      PZ-máme v škole Č/ O tom ako Mach a Šebestová získali odtrhnuté slúchadlo     Čítanka-len str.6 /čítať s...

Pondelok

11.09.2017 10:50
Č/ Kde bolo, tam nebolo, bolo to tak, že na svete neboli učitelia     Čítanka-str.5-čítať s porozumením, 1,2,3-ústne SJ/Ospravedlnenie, poďakovanie, prosba, tvrdé a mäkké spoluhlásky      U-str.4/7-ústne, str.5/v.1-ústne,2-písomne-dokončiť za DÚ /7 slov M/ Opakovanie...

Piatok

08.09.2017 11:28
SJL/ Pozdravy, rozdelenie hlások         U-str.4/1,2,4 M/ Opakovanie učiva 2.ročníka       Sčítanie a odčítanie v obore do 100 VLA/Kronika       U-str.6 Č/ September     Čítanka-str.4-čítať s porozumením, nakresliť ilustráciu do zošita

Piatok

08.09.2017 11:16
SJL/ Pozdravy, delenie hlások        U-str.4/1,2,4 M/ Opakovanie učiva 2.ročníka     Sčítanie a odčítanie v obore do 100 VLA/ Kronika       Učebnica-str.6 Č/ September     Čítanka-str.4-čítať s porozumením, nakresliť ilustráciu

Utorok

20.06.2017 11:31
SJ/ Viem písať      Str.32 /Š,š/-po Španielsko      Vyhodnotenie ZÁVEREČNÉHO OPAKOVANIA a DIKTÁTU M/ Záverečné opakovanie učiva      Písomná práca Č/ Jedna malá pásikavá     Čítanka-str.112
Záznamy: 1 - 10 zo 814
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>