Archív článkov

Pondelok

20.11.2017 10:25
Č/ Tomáš Janovic   Čítanka-str.36 SJ/ Vybrané slová po "m"-umyť, mydlo     U-str.34/7-písomne M/ Zaokrúhľovanie /na desiatky/    PZ-str36/celá, DÚ-36/5

Štvrtok

16.11.2017 12:11
SJ/ Vybrané slová po M /my/      U-str.34/1,2-ústne, str.34/3-ústne, cv.4-písomne, DÚ-cv.5      Vedieť vysvetliť rozdiel medzi my=všetci, viacerí a mi=mne      Putujeme za písmom-str.18/celá M-g/ Meranie dĺžky       Kontrola projektu...

Streda

15.11.2017 11:00
SJ/ Vybrané slová po "B"-precvičovanie      U-str.32/Opakovanie s Opkom Hopkom3/ Samostatná práca /zošity zostali na kontrolu v škole/      Putujeme za písmom-str.18 /4 riadky/ M-g/ Porovnávanie dĺžok úsečiek     PZ-str.13/4, str.15/celá     Zajtra...

Utorok

14.11.2017 11:42
SJ/ Inzerát U-32/ 5,6,7,8, DÚ-362/ Opakovanie s Opkom Hopkom1 /1 inzerát  s  vybraným slovom povinný, viac-dobrovoľne/  Putujeme za písmom-str.17/celá M-g/Porovnávanie dĺžok úsečiek rysovaním    PZ-str.12/celá, str.13/3, DÚ-5 Č/ Ohňostroj pre deduška    ...

Pondelok

13.11.2017 11:53
Č/ Ohňostroj pre deduška     Čítanka-str.33-34/čítať plynulo  porozumením 1.časť /po básničku/ SJ/ Inzerát      U-str.31/1,2,3-ústne, 32/4-vymysli a napíš 2 inzeráty /1.Kúpim...2.Predám.../-kto nestihol, dokončí za DÚ      Vedieť...

Piatok

10.11.2017 08:28
SJ/ Vybrané slová po B-opakovanie        Oprava Kontrolného diktátu č.2       U-str.30/Opakovanie s Opkom Hopkom-ústne       Putujeme za písmom -str.16/celá /kto nestihol, dokončiť za DÚ M-g/ Porovnávanie dĺžok úsečiek, kružnica, polomer  ...

Štvrtok

09.11.2017 11:17
SJ/ Vybrané slová po B-precvičovanie       Kontrolný diktát č.2      U- DÚ-str.30/Opakovanie s Opkom Hopkom 2  M-g/ Porovnávanie dĺžok úsečiek, rysovanie kružnice         PZ-str.8,10, malý zošit-nácvik rysovania kružníc kružidlom PDA/...

Streda

08.11.2017 12:00
SJ/ Vybrané slová po B-upevňovanie       Cvičný diktát-kto mal viac chýb-docvičuje.Zajtra bude KONTROLNÝ DIKTÁT.       Putujeme za písmom-str.15/celá M-g/ Odhad a meranie malých dĺžok        PZ-str.7/1,2, DÚ-7/3...

Utorok

07.11.2017 10:58
SJ/ Vybrané slová po B /bývať/       U-str.29/19,20-písomne,21,22-ústne, vedieť vymenovať všetky vybrané slová po b       DÚ-príprava na DIKTÁT /str.30/ M/ Štvorciferné čísla      Krátka kontrolná práca      PZ-str.35/riešenie úloh podľa...

Pondelok

06.11.2017 10:46
Č/ Môj veľký brat výmyselník-1.časť    Čítanka-str.29-31 /po 2.obraz/ SJ/ Vybrané slová po B /dobytok, kobyla býk/       U-str.29/7a-písomne,b-ústne, DÚ-cv.18 M/ Usporadúvanie a porovnávanie 4-ciferných čísel     U-str.34/celá, str.35/1,10,13,14-dokončiť za DÚ...
Záznamy: 1 - 10 zo 849
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>